מענקים ליזמוּת מחקרית

 

בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מבקש לעודד יזמוּת מחקרית בקרב דוקטורנטים מצטיינים.

לשם כך מוצעים מענקים למימון פעילות אקדמית יצירתית שמחוץ לתוכנית הלימודים הרגילה, כגון: ארגון סדנאות וקבוצות למידה, ובכלל זה תמיכה בפרויקטים מטעם "חברותא", שיתופי פעולה בינלאומיים עם סטודנטים מישראל ומחו"ל  וכיוצא באלו.

הסטודנטים מוזמנים לשתף פעולה עם מכונים וחוקרים בפקולטה ומחוצה לה ולגייס כספים ומשאבים נוספים. על הפעילות להתקיים בקמפוס הר הצופים.

קול קורא מתפרסם בתחילת כל שנה אקדמית.