הגשת בקשה למלגה

הפקולטה למדעי הרוח ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מציעים מלגות מחיה דו-שנתיות לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד לתואר מוסמך במסלול המחקרי במדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. הזוכים יקבלו מלגת מחיה בגובה של 36,000 ₪ לשנה ופטור משכר לימוד. המלגה נועדה לסייע לתלמידים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את התואר השני בשנתיים. 

הודעה על מועד אחרון להגשת מועמדות תתפרסם מדי שנה בסמסטר אביב.

תנאי סף להגשת מועמדות: רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר אשר סיימו לימודיהם בציון שאינו נופל מ-94 או מסיימי תואר בוגר בשנת הלימודים הנוכחית, אשר הופיעו ברשימת מצטייני דיקן בלפחות אחת משנות הלימודים לבוגר. מועמדים שאינם עומדים בתנאים הנדרשים יכולים להגיש מועמדות ולנמק בסעיף "הערות" שבטופס המלגה את הנימוקים לבקשתם החריגה.

דרישות למימוש המלגה: קבלת המלגה תותנה בסיום כל החובות ללימודי בוגר עד 30 בספטמבר של אותה השנה ובקבלת ציון גמר לתואר בוגר (שאינו נופל מ-94) עד השבוע השלישי לתחילת שנת הלימודים והופעה באחת מרשימות הדיקן שתפורסמנה בשנה שלאחר סיום לימודי הבוגר. המלגה לשנה השנייה תינתן בכפוף להשגים בלימודים בשנה הראשונה, עם ממוצע ציונים מינימלי של 94 , ולסיום לימודי המוסמך בשנה השנייה.

 

תקנון מלגת מחייה של האוניברסיטה לתלמידי מוסמך