תשע"ז

מלגות נשיא

תכנית מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית בירושלים מיועדת לאפשר לזוכים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. התכנית היא חלק אינטגרלי של בית הספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

בסמסטר חורף של כל שנת לימודים מתפרסם קול קורא להגשת מועמדות למלגות "נשיא" לדוקטורט.